FLYabroad 免费评估

加拿大省提名移民永久居民申请周期

飞出国,公安部审批的出入境中介机构,使用律师代理,与加美澳新律师顾问团队有着良好合作关系。

本 FlyabroadVisa 已收归飞出国香港,该网站已很少维护,只做历史参考。

最新飞出国网站内容请移步 飞出国技术移民飞出国香港网站。需要帮助请 联系飞出国

加拿大省提名移民永久居民申请周期

使馆签证办公室
审理周期
美洲 30% 50% 70% 80%
波哥大 - - - -
布宜诺斯艾利斯 6 8 13 14
水牛城 5 6 8 9
加拉加斯 4 7 9 10
危地马拉市 13 14 14 15
哈瓦那 - - - -
金斯敦 - - - -
利马 - - - -
墨西哥城 7 8 9 11
口岸au 王子 - - - -
西班牙口岸 - - - -
圣地亚哥 - - - -
圣保罗 - - - -
非洲和中东 30% 50% 70% 80%
阿比将 - - - -
阿克拉 8 9 14 17
开罗 5 7 9 12
大马士革 8 11 13 14
内罗毕 - - - -
比勒陀利亚 5 6 7 8
拉巴特 - - - -
特拉唯夫 4 6 8 9
亚洲和太平洋 30% 50% 70% 80%
北京 8 10 13 16
科伦坡 - - - -
香港 4 6 9 12
伊斯兰堡 5 7 8 8
吉隆坡 - - - -
马尼拉 6 8 9 11
新德里 8 10 14 17
汉城 5 6 10 11
新加坡 4 5 8 9
悉尼 3 4 5 7
台北 2 3 4 5
欧洲 30% 50% 70% 80%
安卡拉 4 5 9 12
柏林 6 8 9 11
布加勒斯特 5 6 8 9
基辅 7 14 17 18
伦敦 5 7 10 14
莫斯科 9 13 16 18
巴黎 3 5 7 9
罗马 - - - -
维也纳 2 3 4 6
华沙 8 9 10 12


参考:

加拿大省提名移民计划:省提名技术移民
加拿大省提名移民计划:省提名投资移民

FLYabroad 免费评估
联系 flyabroad